Taksering i Oslo og akershus

Verdier som kan verdsettes forskjellig?
Taksering er et faghandverk, der det kreves lang erfaring og mye kunnskap.

Det vanligste, og kanskje beste eksempelet er når en bolig skal omsettes. Da takseres eiendommen før salget finner sted. Det er forbundet flere myter om taksering. Taksering utføres på alle typer eiendom, bebygget og ubebygd.  I de fleste situasjoner vil selger gjerne ha mest mulig for boligen, mens kjøper ikke ønsker å betale mer enn absolutt nødvendig.

Det er her takstmann har en upartisk rolle. I takserings jobben, skal vi opptre upåvirket og helt uavhengig av partene som er involvert. 

Vi takserer og verdisetter uten å ha egen interesse for objektet og uten å hensynta den ene eller annen part. En takst er basert på dokumenterte kriterier, ofte en befaring og faglig kunnskap. Det å jobb med taksering, gir en utfordrende arbeidsdag, det er ingen dager som er like.

Takserings historie

26. mars 1957, møttes 25 takstmenn i et lokale i Oslo. Da møtet var over var Norges Takseringsforbund stiftet.

Det var ikke mange som jobbet med taksering på heltid den gangen. Kun ett 50-tall. Alle som drev med taksering på den tiden kjente hverandre, og det var ingen konkurranse. I dag er det nesten 1300 takstmenn på landsbasis i NTF.

Takstmennene på den tiden, og nå hadde lang erfaring fra bygningsbransjen. Men det fantes ingen lærebøker, ingen standarder, ingen regler som sikret at en takst var ”riktig”. I dag er taksering blitt en utdannelse, med jevnlige oppdateringer og gode rutiner. Vi holder transisjonen vedlike, og har som i tidenes moring god og bred erfaring i taksering.

Vis dere ser på listen under, eller på venstre side, kan dere se alle de takseringsoppdrag vi i Takst og Miljø AS utfører. 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV