Vi utfører droneinspeksjon av tak og bygninger.

Når vi benytter drone i vårt arbeid, er det for å kartlegg og avdekke evnt skader eller symtomer på skader på f. eks tak, master, piper o.l. Vanligvis er takinspeksjon utført med en visuell inspeksjon fra bakken og inne på loftet. Dette gir ofte ett unøyaktig bilde av de faktiske forholdene.

 

En effektiv løsning er inspeksjon med drone utført av en profesjonell og ugildhet part.

Et skikkelig takinspeksjon tar for seg:

Drone Takst og Miljø

  • Takoverflater
  • innfesting
  • takstein
  • beslag materialer
  • montert utstyr
  • skorsteins overflater
  • nærbilder av utsatte områder

 

Noen av de vanlige skadene vi ser er:

 • manglede takstein
 • skadet beslag
 • løv i takrenner
 • åpne steder inn på undertak
 • påbegynte lekkasjer som enda ikke er skader inne i boligen

Takreparasjon trenger ikke være omfattende eller kostbart hvis skaden oppdages før den er gjennomgående.

"Jevnlig ettersyn gir store besparelser over tid."

 

Dronen er en forlenger av vårt arbeid. Dronen kommer inn og over der vi ikke kommer til uten å ha med lift og stilase.

Ta kontakt om dere ønsker ett tilbud fra oss. 

 

 

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV