Boligsalgsrapport


Boligsalgsrapport -(BSR) det nye verktøyet for tryggere boligsalg. 

Boligsalgsrapport er et nytt produkt som vil bli dominerende ved omsetning av boligeiendommer i fremtiden.


"Vil ikke du vite hva det er du kjøper eller selger? Bruk Boligsalgsrapport!"

Er det ikke bedre å få en oversikt over hvilke mulig skulte feil og mangler som er tilstede før du selger din bolig?

En boligsalgsrapport er en systematisk presentasjon av de forhold som jeg har observert ved en grundig gjennomgang av takstobjektet, og jeg tar dessuten spesielt sikte på å beskrive de forholdene som har betydning ved eierskifte.

Det er viktig at både kjøpere og selgere får en klar forståelse for at en brukt bolig ikke kan tilfredsstille kravene til en helt ny bolig. Det er derfor utarbeidet en tabell på generell basis med "normallevetid" for viktige bygningsdeler. 

Boligsalgsrapporten er bygget opp rundt en vurdering av byggets tilstand og levetid.

Boligsalgsrapport

Det registreres på 3 nivåer i en Boligsalgsrapport:

– Nivå 1: tilstandsregistrering basert på visuelle undersøkelse som kan suppleres med enkle målinger. Lett tilgjengelig tegningsdokumentasjon kan benyttes til vurderinger.
– Nivå 2: mer omfattende registreringer og målinger for å kartlegge bygningsdelenes oppbygning og tilstand.
               Nivå 2 kan også omfatte gjennomgang av tegninger og beskrivelser.
– Nivå 3: tilstandsregistrering av spesiell art, som kan innebære åpning av konstruksjoner, laboratorieprøving eller destruktive måle- og prøvemetoder.

Det er benyttet betegnelsen TG = tilstansgrad. De 3 TG er vist i tabellen under. 

Se i tabl for forklaring

Boligsalgsrapport

 

Boligsalgsrapporten er bygningsteknisk gjennomgang, og kan leveres med tilleggsmoduler som: 

 

 

 

Bestill en eller flere av disse tilleggsrapporten til boligsalgsrapporten, og gjør rapporten mer komplett.

 

For mer info, ta kontakt med oss...!

 
 
                                                            Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
                                                                      Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
                                                                          Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

 

 

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV