Forhåndstakst og Tomtetakst

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940.

Forhåndstakst er den taksten som benyttets på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat.

Forhåndstak er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.
De oppførte verdier er en forhåndstakst er ikke ett ferdig resultat.

Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. 

En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

Er dere i prosessen ved å bygge nytt, eller har en tomt dere vil bygge ut. Da kan dere kontakt oss for en verdisetting av dere prosjekt.

Ta kontakt med oss, og bestill reklamasjonstakst.

 

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV