Uavhengig kontroll på våtrom

Bruk Takst og Miljø som din part i byggeprosessen av deres bad.

 

                           uavheging kontroll våtrom 2

Uavhengig kontroll av våtrom er ikke bare ett myndighetskrav, men også en trygghet for tiltakshaver.

Vår kontraktspart er tiltakshaver, og det er de vi utfører uavhengig kontroll av våtrom for. Det er ditt ansvar som eier av badet, å sørge for at vi får kontaktinformasjonen til de utførende parter. 

De utførende parter vil bli kontaktet av oss i forkant av påbegynt arbeid.

Hvem kontrollerer?

En av våre kontrollører får ansvaret for ditt prosjekt. Han/ hun følger ditt prosjekt fra A til Å. Har dere spørsmål rundt den uavhengig kontroll på våtrommet er vi til disposisjon underveis i prosjektet helt frem til ferdigstilles.

Vi er ansvarlig for at våtrommet blir bygget iht. instruks og prosjekterte tegninger.

Følgene punkter blir kontrollert i deres våtrom:

  • Plassering av sluk i plan og høyde som prosjektert (Dvs plassering av sluk i høyde og plan og fall skal være prosjektert på tegning før utførelse).
  • Visuell kontroll av tilpasning mellom membran, slukmansjett og sluk.
  • Synliggjøring av eventuell lekkasje fra cisterne ved utløp til gulv.
  • Samsvar mellom spesifikasjon av produktene for membran, slukmansjett og sluk og produkter som er benyttet.
  • Bekreftelse i produktdokumentasjon av samvirke mellom produktene membran, slukmansjett og sluk.

uavheging kontroll våtrom

Hva er avvik?

Vis vi på kontroll finner mangler eller feil. Vil disse meldes til de som har utført arbeidet. Dette kaller vi avvik. Blir avviket rettet, er saken løst og slutterklæring sendes inn for ferdigattest.

Blir ikke avvikene rettet, vil resultatet innrappoteres og avvik(ene) meldes til kommunen. 

Vi gir en frist for oppretting av avvik. Blir ikke dette rettet i tid, får ikke badet ferdigattest. 

Det betyr ikke at saken er avsluttet. Arbeidet kan gjenopptas å badet kan få ferdigattest når alt er i orden. At ett bad ikke får ferdigattest, er selvfølgelig noe vi ikke ønsker, og gjør vårt ytterste for at denne prosessen skal gå så smertefritt som mulig.

Uavhengig kontroll på våtrom er for at dere skal få et godt utført arbeid.

 

Hvorfor utføres dette?

Uavhengig kontroll – våtrom ett punkt i plan – og bygningsloven.

§ 24-1.Kvalitetssikring og kontroll med prosjektering og utførelseklikk her for hele loven.

Plan og bygningsloven med tilhørende forskrifter og veiledninger setter krav til gjennomføring av uavhengig kontroll innenfor viktige og kritiske områder. Dette gjelder ved søknad om nybygg, eller ombygging av eksisterende bygninger.

 

Ta kontakt for tilbud på deres Uavhengig kontroll – våtrom
Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV