Loft og Råloft

Vi takserer råloft og tegner planskisser

Veien fra råloft til en stilig loftsleilighet kan være utfordrende. Få en oversikt over hvilke muligheter dere har før kostnadden er blitt for store.Takst av råloft og prosjekterte løsninger. Forhandstakst på ditt loftsprosjekt. Det er ikke alltid at gulvarealet på ett råloft kan regnes som salgbart areal. Vi måler etter NS 3940.

En bygning/bygningsdel er etter NS 3940 måleverdig når den oppfyller følgende krav:

  • Arealer beregnes av måleverdige deler. Et areal er måleverdig når den har fri høyde, er minst 1,9 m og bredden er på minst 0,6 m. Det har ingen betydning om bygningsvolumet er tilgjengelig eller ikke, om det mangler gulv, vinduer, varmeisolering mv.
  • Delen med skråtak regnes som måleverdig inntil 0,6 m utenfor høyden 1,9 m. Fri høyde er høyden fra overkant ferdig gulv til underkant av bærende konstruksjoner (for eksempel hanebjelker, steg).
  • Måleverdig betyr ikke at arealet er i henhold til forskriftenes krav til rom for varig opphold.

Dette er viktige aspekter som må avklares før loftet kan selges eller utbygges.

 

Vi levere god takstrapporter, som kan bruks til salg, utleie og til byggelån/ refinansiering.
Bruk oss til deres loftsutbyging, fra råloft til bolig.

 

 

Ta kontakt med oss i dag for befaring av deres loft.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV