Trykktesting

Som ett ledd i uavhengig kontrollen

Tilbyr vi nå trykktesting av bolighus og større næringsbygg.

Det er ikke ett krav til at kontroll foretaket utfører en tykktest, men det kan være hensiktsmessig å få det utført. Vis dere ikke har utstyr til å trykkteste, gjør vi dette som ett ledd i vår uavhengige kontroll. Ved feilmåling, eller målinger som ikke er tilfredsstiller tekniskforskrift, kan vi feil søke med termografering eller røykampuller.

I følge den nye TEK skal lekkasjetallet ikke overstige 2,5 for hus eller 1,5 for leiligheter (luftutskiftninger pr. time).

 

Spør oss gjerne om råd rund deres bygg, ta oss med på prosjekteringen.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV