Bygårder og næring

Takst og Miljø utfører taksering og tilstandsvurdering av bygårder. For å få et riktig bilde av det objektet som skal selges er det viktig med en innholdsrik rapport som belyser de temaer som er vesentlig for både selger og kjøper.

 Vi tar for oss:

  • Areal
  • Tilstand
  • Verdi
  • Utleie priser
  • Kapitalisering


Tilstandsvurdering på det som skal takseres vil være med på å i vare ta verdien og kartlegg drifts og administrasjons utgifter for det enkelt objektet. Vedlikehold av en bygningen er proporsjonalt med levetiden og det totale kostnadsbilde.  

Vi kan sette opp: 

  • FDV-U plan (forvalting, drift, vedlikehold og utviklingsplan)
  • Utbedrings plan
  • Kostnadsoverslag
  • Tiltaksliste
  • Prosjektledelse av alle tiltak.Vi har 20 års erfaring, over 300 bygårder  fra Oslo og Akershus

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV