Rystelse og bevegelsessensor fra TEK-Zence

Rystelse og bevegelsesensor (RB-Sensor) fra TEK-Zence.

 

Sensorsystem fra TEK-Zence forebygger og dokumenter rystelser og bevegelser i alle typer bygg og konstruksjoner.

TEK-Zence har utviklet bevegelse og rystelsessensor (RB-Sensor) som forebygger setningsskader, fra sprenging, grunnforhold som leire, kvikkleire eller andre ugunstige grunnforhold under et bygg. 

Rystelse og bevegelsessensor monteres av bygningssakskyndige på utsatte steder.

Dokumentasjon ved bevegelser i grunn, som leire og kvittleie er bevegelser over tid. RB-Sensoren vil kunne dokumentere enkelt hendelser og målinger i grunn ved sig fra f. eks kvikkleire.

TEK-Zence sensorsystem varsler bruker, beboer og deres sentral om hendelser som er utenfor normale verdier.

 

TEK-Zence sensorsystem kan monteres hos deg fra 599,-
Sensorbokser montert av fagfolk på utsatte skadesteder, og 24t service og automatisk vedlikeholdsplan.

For mer informasjon gå inn på deres hjemmeside - https://www.tek-zence.no/rystelse-og-bevegelsesensor-rb-sensor/rb-sensor

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV