Verditaksering Takst og takstmann

Verditaksering av fast eiendom, hus og boliger

 
Ser du etter en tilstandsanalyse?
 
En verditaksering av din bolig vil gi deg en vurdering av markedsverdien på boligen i dag. Verditaksering på fasteiendom fastsettets av takstmannen, og er den prisen du normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet. Momenter som tas i betraktning ved en verditakst er blant annet beliggenhet, størrelse, standard, markedet og hvor godt vedlikeholdt boligen er. Verditaksering er basert på en visuell befaring uten inngrep i byggverket. 
 
 
plan og 3d
Verditaksten vil inneholde en kortfattet beskrivelse av vedlikeholdet av boligen og en enkel fuktmåling av bad, dog uten at det er gjort nøyere undersøkelser av den tekniske tilstanden. Beliggenheten til boligen er viktig og nærhet til offentlig  kommunikasjon, nærhet til butikker, skoler og liknende tas i betraktning. Utsikt og solforhold er viktige aspekter for en verditakst. Verditakst av bolig stiller krav til takstmannens fagkunnskap om markedet og området verditaksten skal settes i.
 

Verditakst av enebolig, rekkehus og andre mindre bolighus, er også bygningsmassen gjenstand for verdisetting. Det utføres enkle målinger av fukt i kjeller og loft. Ved misstanke om bygningsskade blir rekvirent opplyst, og anbefalt ytterligere undersøkelser. Vi anbefaler bruk av Boligsalgsrapport ved salg av eneboliger, rekkehus og andre mindre bolighus.
 

" Verditakst benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst"
 

Utregning av verditakst
I utregningen av en verditakst legger vi vekt på tekniskverdi, byggekost som om boligen var ny tomtebelasting og sammenlignbare eiendommer. Fradrag for elde, bruksslitasje, værslitasje og utidsmessighet gjort i teknisk verdiberegning omfatter i tillegg til boligen også bygningens bygningsdeler som Fellesområde, taktekking, fasader, drenering, felles røranlegg og el. anlegg, manglende ventilasjon, samt alle avvik i fra dagens konstruksjonsprinsipp (TEK10), med nye krav til isolasjon, universell utforming og størrelse.
 
 
Verditakst kan også brukes til:
  • Refinansiering
  • Skifte
  • Arveoppgjør
Ønsker du 2D og 3D plantegninger, si fra til takstmannen.
 
 
 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV