Byggesakkyndig i Norge

Hva er en byggesakkyndige, en ekspert?
Kjøp, salg og utvikling av bolig er heftet med mange utfordringer.

Det er alltid behov for profesjonell hjelp. Den byggesakkyndige har en strukturell grunnutdanning og opplæring i byggeregler, konstruksjon og forskjellige konstruksjoner. Vi har lang erfaring fra en rekke håndverksbransjen som strekker seg fra arbeid på gulvet opp til kontroll og prosjektering.

 

byggesakkyndig

Dette blir for deg som kunde en trygg og enkel opplevelse av at dine behov blir tilfredsstilt.

Den byggesakkyndige har spisskompetanse innen bolig og bygg med minst 5 år`s relevant kompetanse og en formell utdannelse.

Du som kunde vil oppleve den byggesakkyndige som en rådgivende person, en sparringspartner uten binding til en utførende part. Rådene vi gir skal være effektive og kostnadsbesparende.

Vi kommer med råd og anbefalinger, og kan bistå med prosjektering.
Under ett prosjekt vil den byggesakkyndige påse at arbeidet går rett for seg og at alle myndighetskrav er oppfylt og at de riktige materialene som blir brukt. Vi påser at du får det du betaler for.

Så et råd før du begynner byggingen, er det å ta kontakt med en bygningskyndig som er involvert hele veien.

Den byggesakkyndige vil kunne bistå når det er symptomer på skader eller det er mistanke til at ett bygg er satt opp feil, eller du er usikker på om «er det sånn det skal være»

Rapporten vi leverer har fokus på skader og forebyggede skadebegrensning.

 

Hvorfor bruke en byggesakkyndig?

En byggesakkyndig vil ofte se det du som for bruker ikke ser. Det kan koste deg dyrt å kjøpe, bygge eller overta noe som potensielt har en skade.

Skal du selge, vil den byggesakkyndige utføre tilstandsrapporter, tiltakslister og påse at du ikke selger ett problem som kan følge deg i mange år.

Den byggesakkyndige er uavhengig og kan gi deg nyttig og kostnadsbesparende rår uten å tjene på selve arbeidet som skal utføres.

Vi har over 15 års erfaring og kompetanse fra byggebransjen og er en enkel samarbeidspart.

byggesakkyndig

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV