Taksering i Oslo og akershus

Råte og sopp

Råtesopp bryter ned treverk som utsettes for fukt over tid. Skader av råtesopp medfører reduksjon i treverkets bæreevne. Ekte hussopp regnes som den alvorligste råtesoppen, men også andre typer av råtesopp kan gjøre stor skade.

 

Hvor forekommer råtesoppskader?
Det er vanlig å finne råtesoppskader i skjulte konstruksjoner, og ofte i kritiske punkter for bæringen av etasjeskillere og takkonstruksjon. Når slike råtesoppskader blir synlige på tilgjengelige flater vil det skjulte skadeomfanget ofte være stort. Råtesoppskader i laftestokker, kledning og vinduer er også vanlig.

Hvorfor vokser råtesopp i bygninger?
Typene av råtesopp konkurrerer seg i mellom under de ulike livsvilkårene som er å finne i en bygning. Soppsporer bæres med luften og de er til stede. Råtesoppskader utvikler seg raskest ved romtemperatur. Det er som regel fuktnivået i treverket over tid som er avgjørende for om råtesoppskaden kan etablere seg. Som tommelfingerregel gjelder det at et fuktnivå som overstiger 20 % fuktkvote medfører risiko for utvikling av råtesoppskader.
 
 
Skadekartlegging og videre tiltak
På grunnlag av undersøkelse og prøveanalyse vurderes skadeårsak, skadeomfang og nødvendige tiltak. Denne dokumentasjonen
er avgjørende viktig for riktig sanering, og for å unngå feilaktig behandling eller sekundærskader. Vi minner om at Mycoteam ikke er et saneringsfirma. Vi vurderer skader uten økonomisk interesse i saneringsomfanget.
 
 
 
 
Råtesopp og inneklima
I forbindelse med fukt og råtesoppskader finnes ofte muggsoppvekst, midd, avgassing og annet som kan påvirke inneklimaet. Vurdering av inneklima kan derfor være nødvendig dersom bygningen er i bruk under utbedringen eller dersom utbedringen planlegges frem i tid.
 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV