Ta over ny bolig?

Når du skal ta over nye bolig(er), markerer det, juridisk, et viktig skille. Fysisk overtagelse innebærer at du overtar risikoen for boligen. Reklamasjonsfristen begynner å løpe, dagmulkten stanses og entreprenøren får krav på sluttoppgjør

Når du overtar boligen, aksepterer du som ny eier bygget slik den blir levert. Du skal i hovedtrekk avdekke feil, mangler og mangelfullt handverk under denne befaringen. Hva når man overser feil, mangler eller skader?

 Du har fortsatt 5 år`s reklamasjonsfrist. Les mer om det her

 En overtagelsesforretning kan for mange føles som Salvador Dali bilde.

Da er takstmannen ett godt "verktøy" å ha med seg!.

Vi kan gå denne runden med deg. Vi kontrollerer utført arbeid, finish, utførsel, konstruksjoner, dokumenter etc. Er det feil, mangler, avvik, skader som bør utbedres blir dette notert. Er dette vesentlige feil, mangler, skader eller det ikke er fremvist midletidig brukstillatelse eller ferdigattest  kan du ved rådføring med oss, nekte å ta over boligen. Entreprenøren får da en frist til å utbedre dette. Og ny overtagelsesforretning blir avtalt. Det er bedre å være helt sikker, en litt i tvil!

 

NB! Det er også viktig å være klar over at boligen regnes som overtatt hvis man har flyttet inn, selv om det ikke er holdt en overtagelsesforretning. Også dersom du ikke møter opp under overtagelsesforretningen, kan entreprenøren gjennomføre denne alene etter visse vilkår så lenge denne har vært avtalt.

 

Det skal foreligge ferdigattest eller midlertidigbrukstillatelse før du vurderer å ta over en bolig.

 

Ta kontakt med oss, om det er noe som er uklart i forbindelse med overtagelse.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV