Miljøfyrtårn sertifisering

Vi vet i dag at mer effektiv ressursutnyttelse og reduserte utslipp av klimagasser og andre forurensninger, er en forutsetning for at vi skal kunne opprettholde globalt livsgrunnlag med rom for videre økonomisk utvikling. Både næringsliv, myndigheter og privatpersoner gjør en stadig større innsats for å finne frem til de gode, fremtidsrettede løsningene. 


Vår oppgave er å gjøre det mulig for våre kunder å gjennomføre sine prosjekter slik at de både når egne mål for kvalitet og lønnsomhet, og samtidig bidrar til en bærekraftig samfunnsutvikling.   Sammen med TAKST OG MILJØ gjøres det en miljøanalyse av bedriften og en handlingsplan for å innfri Miljøfyrtårns bransjekrav.

Miljøanalysen tar for seg følgende miljøtemaer: 

  • ARBEIDSMILJØ
  • ENERGIBRUK
  • INNKJØP OG MATERIALBRUK
  • AVFALLS- OG UTSLIPPSHÅNDTERING
  • TRANSPORT OG KLIMAREGNSKAP
  • INTERNKONTROLL HMS

 

Den enkelte virksomhet finner i samarbeid med TAKST OG MILJØ fram til løsninger og blir enige om tiltak som fører dem frem mot miljøfyrtårn sertifiseringen. Det er viktig med et samspill mellom oss og deres ansatte for å oppnå et godt resultat. Miljøsertifiseringen skal forankres i hele bedriften ikke bare hos ledelsen. Vi bidrar gjerne også under hele gjennomføringsfasen som ekstern veileder.  

Når virksomheten har oppfylt bransjekravene, godkjennes de av offentlige sertifisering og tildeles et diplom og et sertifikat. Sertifikatet er gyldig i 3 år.Hva er miljøfyrtårn?

Stiftelsen Miljøfyrtårn ble dannet 13. november 2003. Fra 1. januar 2004 overtok stiftelsen driften av, og det juridiske ansvaret for Miljøfyrtårn-ordningen. Stiftelsen Miljøfyrtårn med sin administrasjon i Kristiansand drifter sertifiseringsordningen. Miljøverndepartementet støttet Miljøfyrtårn økonomisk fra 2000 til 2006. Fra 2007 er ordningen selvfinansierende. Hovedvekten av inntektene kommer fra de sertifiserte virksomhetene.

For mer informasjon: www.miljofyrtarn.no

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV