- Vi befinner oss nærmest i en økonomisk lykkebobl

DNB spår boligprisvekst på 17 prosent frem til 2015, med større forskjeller mellom by og land.

 

 

Etter den sterke boligprisveksten i første kvartal, har DNB oppjustert sine prisprognoser for 2012 fra 5 til 7 prosent.

 

- Hittil i år har snittprisen økt med 6,2 prosent, så det meste av prisøkningen er allerede tatt ut. Resten av året forventer vi en flat prisutvikling, sier Terje Halvorsen, administrerende direktør i DNB Eiendom.

 

Det er byene som vil dra videre i fra prismessig, med en forventet økning på 8 prosent i Oslo, Trondheim og Stavanger, og 7,5 prosent i Bergen.

 

Større skiller

 

Halvorsen sier at prisforskjellene mellom sentrale og mindre sentrale strøk er i ferd med å bli større og større.

 

- Vi har ikke en boligboble i Norge, men en boligbombe

 

- Det er en fare for at prisstigningen blir ubehagelig sterk fremover, sier sjeføkonom.

 

- Når vi ser at prisstigningen i Hamar har vært 2 prosent hitil i år, mot 7 prosent i Oslo, tyder dette på stor prisdifferensiering. Dette er i tråd med en internasjonal trend i lang tid, Norge har hatt liten differanse mellom sentrale og usentrale strøk til sammenligning, sier Halvorsen.

 

Prispress utenfor Oslo

 

Ifølge en undersøkelse om familiens bolig og huskjøp, utført av Ipsos MMI for DNB Eiendom, har 11 prosent av barnefamiliene planer om å kjøpe ny bolig i løpet av det neste året.

 

- Det er et høyt tall, og ettersom vi ser at prisen har økt mye på små eneboliger og rekkehus i Oslo-området, vil vi merke større prispress i randsonene. Det gjelder eksempelvis områder som Nedre Romerike, Asker, Bærum,  Oppegård og Ski, sier Halvorsen.

 

Oppgang på 17 prosent

 

Som DNB også har sagt tidligere, tror Halvorsen ikke Norge har en boligboble, men de ser fortsatt prisvekst for boliger de neste fire årene.

 

- Vi befinner oss nærmest i en økonomisk lykkeboble sammenlignet med resten av verden, mener Halvorsen, og tror boligprisene vil øke med 17 prosent de neste fire årene.

 

Det er en forsiktig prognose i forhold til Statistisk sentralbyrå, som nylig presenterte utsikter til en prisøkning på rundt 7 prosent årlig frem til 2015.

 

DNBs prognoser 2012-2015:

 

2012: 7 prosent

 

2013: 4,4 prosent

 

2014: 3 prosent

 

2015: 2,6 prosent

 

For fortsatt prisvekst legger DNB blant annet til grunn SSBs prognoser om høy lønnsvekst, arbeidsledighet på dagens lave nivå (3 prosent), og utlånsrente 1 prosent høyere enn dagens lave rentenivå.

 

- Her kan det selvsagt skje svingninger som følge av økonomisk krise i Europa, men det er stor sannsynlighet for lave renter i Norge fremover, sier Halvorsen.

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV