Single kvinner vil beholde boligen for seg selv

 

Undersøkelse av single nordmenns boligsituasjon viser store forskjeller mellom menn og kvinner.

Halvparten av norske, single kvinner ønsker ikke at en fremtidig partner skal flytte inn hos dem.

Til sammenligning ønsker kun to av ti single menn å beholde boligen sin for seg selv.

Kvinner mer trangbodd

Det viser en fersk undersøkelse om single nordmenns bosituasjon, gjennomført blant 1300 av datingstjenesten Match.coms single medlemmer.

Undersøkelsen er gjort på bakgrunn av boligdebatten knyttet til høye boligpriser, økning i egenkapitalgrensen og de singles forutsetninger i et hett boligmarked.

- Mange single kvinner synes nok de bor for lite. De vil ha noe større hvis de skal flytte sammen med en mann, sier Hanna Bergholm, nordisk markedsdirektør i Match.com.

For mens rundt 30 prosent av de single mennene oppgir at de bor på mer enn 140 kvadratmeter, oppgir kun 16 prosent av kvinnene det samme.

Norske kvinner skiller seg ut

Bergholm sier norske, single kvinner skiller seg ut i forhold til andre europeiske kvinner på spesielt ett område:

- Norske, single kvinner er mest opptatt av likestilling. De vil i mye større grad enn andre dele regningen, både på restaurant og for boutgifter, sier Bergholm.

70 prosent av kvinnene ønsker å dele bokostnader med fremtidige partnere likt, mens kun 48 prosent av single menn svarer det samme.

Vil ha samboerkontrakt

Den samme forskjellen ser man mellom single kvinner og menn når det gjelder sikring av fremtidig økonomi knyttet til bolig.

73 prosent av kvinnene synes det er viktig med samboerkontrakt, mot 50 prosent av mennene.

- Det enorme fokuset på bolig og den formidable boligprisveksten, har fjernet skylappene hos mange kvinner. Før var hun kanskje mer på jakt etter den store kjærligheten. Nå jakter hun også på en å dele boliglånet med. Dette er et sunnhetstegn, sier forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea.

Større andel av boligen

Hun henviser til tall fra Statistisk sentralbyrå, som viser at kvinner har kjempet til seg en større andel av boligen enn før.

I 1995 sto kvinner ligningsført med en boligformue tilsvarende 37 prosent av mannens. I 2010 er dette tallet steget til 77 prosent.

- Fortsatt er det noe å gå på til kvinner er like rike på bolig som menn. Bolig er den klart viktigste formuesgjenstanden for norske husholdninger. Ved et samlivsbrudd vil verdier knyttet til bolig for mange være det som avgjør den nye økonomiske hverdagen. Høye boligpriser gjør at den som ikke har eierandel i bolig – ofte kvinnen – er enda dårligere stilt enn for eksempel dagens unge førstegangskjøpere, sier Warloe.

Boligdrømmen vanskeligere

Ni av ti single sier de drømmer om å eie sin egen bolig. Det blir stadig vanskeligere.

- Høye boligpriser og økt krav til egenkapital gjør at man i større og større grad må være to for å ha god nok betjeningsevne og egenkapital. Med utsikter til fortsatt boligprisvekst er dette noe som i enda sterkere grad vil ramme de single, sier Warloe

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV