Presset i boligmarkedet er ikke blitt mindre enn på samme tid i fjor

 

Faktiske kvadratmeterpriser fra foregående år. Hva skjedde i år? Få tallene her i morgen.

Mandag legger eiendomsmeglerbransjen frem boligprisstatistikken for august.

 

2011: +3,0 %

2010: +2,9 %

2009: +3,1 %

2008: +1,4 %

2007: +2,2 %

2006: + 4,7 %

2005: +1,7%

2004: +3,7 %

2003: +4,0 %

 

 

Sesongkorrigering
Normalt stiger prisene mest om våren, mens de synker eller flater ut på høsten. En endring i prisene fra en måned til en annen er derfor bestemt av måneden i tillegg til andre faktorer, blant annet rente- og inntektsnivå. For å kunne skille mellom sesongfaktoren og andre faktorer sesongkorrigeres tallene. Differansen mellom endringen i faktiske priser og sesongkorrigerte priser tilskrives sesongvariasjoner.

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV