Nye måleregler fra 01.11.14

Vi i NTF har utarbeidet nye retningslinjer for arealmåling. De nye reglene er i hovedtrekk basert på de vi allerede har og NS 3940 med modifikasjoner. Reglene gjelder for alle takstmenn i Norge.

 

Jeg vil belyse to ting som kan/ vil få betydning for salgsprosessen.  

 

Boder utenfor boligen, skal fra 1. nov medregnes inn i boligens BTA/BRA og settes opp som S-rom. Det betyr at vi må få tilgang på alle boder, og minne selger om at de må fremskaffe «riktig» bod.

Dette betyr at når en bruksenhet skal måles, medtas også rom som ikke ligger i direkte tilknytning til hoveddelen, f.eks. boder, loftstuer, kjellerstuer med inngang fra fellesareal. Rettighetene til slike rom bør dokumenteres (f.eks. kontrakter, tinglyste seksjonsbegjæringer og vedtekter). Manglende dokumentasjon skal fremgå i rapporten.

 

Det er gjort noen endringer på hvilke rom som er p-rom og hvilke rom som er S-rom

 

Følgende rom er P-ROM og S-ROM etter  1.nov: me241

Følgende p-rom

Kjellerstue

Peisestue

 TV-stue

 Loftstue

 Lekerom

 Arbeidsrom

 Hjemmekontor

 Pc-rom

 Medierom

 Bibliotek

 Trimrom

 Stue

 Allrom

 Omkledningsrom (kjennetegnes ved at det er stort nok til å kunne stelle, kle og oppholde seg i)

 Bad/dusjrom

 Toalett

 Vaskerom

 Entré/vindfang

 Kjøkken

 Soverom

 Badstue

 Hobbyrom

 Rom med svømmebasseng

 Gang

 Åpne kjellerrom, loftsrom, etc. er ikke å betrakte som gang. Slike rom er å betrakte som S-ROM

 Lukkede trapperom/heis.


 

Oppholdsrom i boligen som brukes til boligformål, det vil si et rom hvor det er naturlig å sette seg ned, som for eksempel stue og arbeidsrom.

 

Følgende rom er S-ROM:

Oppbevaringsrom som: matkjeller, potetkjeller, vinkjeller, uinnredet kjellerrom, kott, uinnredet loft,

bod, garderobe, garasje, søppelrom, kjølerom.

Walk-in closet (i motsetning til omkledningsrom kjennetegnes dette ved at det ikke er stort nok til å

kunne stelle, kle og oppholde seg i.)

Fyrrom

Teknisk rom

Innglasset balkong

 

 

"I enkelte tilfeller kan likevel jeg la mitt skjønn overstyre hovedregelen, men da må det  fremgå i rapporten hvordan dette er vurdert. Ved tvil om rom egner seg for varig opphold på
grunn av for eksempel ombygging eller skade skal takstmannen alltid legge inn forklarende tekst i rapporten for sitt valg"

 

Carport er åpent areal og ikke måleverdig.

 

 

Åpne balkonger, balkonger med delvis innglassing eller balkonger med vindskjerm er ikke

måleverdige arealer, hverken BTA eller BRA.

 

Innglassede balkonger generelt, er å betrakte som S-ROM. Innglassingen kan være i form av enkle glass, isolerglass, glass med smale lufteåpninger mellom glassene, skyvbare glassfelter

som kan åpnes/lukkes, glassverandaer i gamle hus (typisk sveitservillaer), vinterhager/sommerstuer.

 

«Innglassede balkonger» spesielt, er å betrakte som P-ROM når arealet inngår i og brukes som del av boligens øvrige oppholdsrom. Balkongen/terrassen ol. framstår ikke lenger som en

balkong eller terrasse, men er et fullverdig P-ROMs areal. Rommet/arealet må brukes i tråd med opplistingene under P-ROM i gjeldende Retningslinjer for arealmåling. Rommet skal ikke

lengre benevnes som innglasset balkong, men etter sin bruk, f.eks. stue, spisestue e.l.

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV