Hva skjer med boligprisene når Oslo blir bilfritt?

Er det noen som har tenkt på hvilke innvirkninger boligprisen vil få når deler av Ring 1 blir bilfritt og vil få en kraftigredusert støy og forurensning klima?

Byen har bare blitt verre og verre og kjøre i. Hele Oslo gryta er gravet opp, med ett dusin omkjøringer.
Mye tomgangskjøring og lite parkering.

Det kan bare bli bedre!

Boliger i dag, som ligger med mye trafikk og støv og ofte i ett veikryss eller rundkjøring er boliger som i dag er vanskeligere å selge. 

Boligkjøpere ser utelukket på beliggenhet og trafikk når de er ute på boligjakt. Ligger den ved trafikkert vei, før det negative konsekvenser for prisen. 

Ved gjennomslag for bilfritt Oslo og innenfor ringvei 1. Kan vi se en oppsving av økt interesse for disse boligene. Som igjen vil drive prisen oppover.

 

Jeg mener at boliger som i dag ligger dårlig til innenfor ringvei 1, vil de neste årene ha en høyere % vis øking en resten av Oslo.

 

Det er totalt 108 504 år 2013 innenfor ring 1. Disse vil få et bedre klima og ett bedre bomiljø.

Se om din bolig ligger i dette området.

 

 

 ring 1 - Takst og miljø bilfritt

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV