Hva skal du gjøre vis du er rammet av flom?

Ekstremnedbøren under Frida ble ikke så voldsom som ventet, men meteorologene bommet noe på akkurat hvor alt regnet skulle falle ned, melder yr.no. Og ødeleggelsene var store enkelte steder.

 

Er du rammet, er det viktig at du tar enkle forholdsregler for å forhindre ytterligere skade. Noe av det aller viktigste, er at du ikke tar i bruk elektrisk utstyr som har vært i kontakt med vannmassene, før det har vært sjekket av en elektriker. Dette gjelder alt elektrisk; både ovner, klimaanlegg - og også varmtvannstanken, selv om en kanskje skulle tro i hvert fall den er vanntett.

Er vannmassene på vei mot deg? Sjekk hva du kan gjøre for å beskytte eiendommen din.

 

 

 

 

Sjekklisten:

 • Dersom ulykken er ute, er det viktig at du tar enkle forholdsregler for å forhindre ytterligere skade. If Skadeforsikring gir følgende råd:
 • Ta ut sikringer for elektrisk anlegg for den etasjen som har vært oversvømmet.
 • Tøm bygningen for vann som ikke har rent ut.
 • Riv ut gulvbelegg/tepper og lagre dette på eiendommen.
 • Ta ut/åpne vinduer i kjeller, og fest netting over vinduet med lekter som spikres for forsvarlig tetting. La innvendige dører stå åpne.
 • Når noen er hjemmeværende, åpnes i tillegg ytterdører i kjeller og evt. ytterdører og vinduer i skadet boligetasje. Dette er med på å fremskynde tørking.
 • Sett opp vifter i skadet etasje for å forsterke luftsirkulasjonen.
 • Rydd slam etc. og rengjør.
 • Kontroller avløp hvis bygningen tas i bruk.
 • Har kjeller oppfôret gulvkonstruksjon av tre - og denne har vært oversvømmet - vurderes først uttørking før eventuell riving.
 • Varmtvannsbereder/elektrisk anlegg som har stått under vann, må ikke tas i bruk før utstyret er kontrollert av elektriker.
 • Bygninger som står i fare for å "flyte opp" må eventuelt sikres ved å fylle kjeller med vann

 

Er du rammet. Trenger du takst. Ta kontakt med oss.

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV