Tjenester

Tjenester

There are no articles in this category. If subcategories display on this page, they may contain articles.

Subcategories

Taksering i Oslo og akershus

Verdier som kan verdsettes forskjellig?
Taksering er et faghandverk, der det kreves lang erfaring og mye kunnskap.

Det vanligste, og kanskje beste eksempelet er når en bolig skal omsettes. Da takseres eiendommen før salget finner sted. Det er forbundet flere myter om taksering. Taksering utføres på alle typer eiendom, bebygget og ubebygd.  I de fleste situasjoner vil selger gjerne ha mest mulig for boligen, mens kjøper ikke ønsker å betale mer enn absolutt nødvendig.

Det er her takstmann har en upartisk rolle. I takserings jobben, skal vi opptre upåvirket og helt uavhengig av partene som er involvert. 

Vi takserer og verdisetter uten å ha egen interesse for objektet og uten å hensynta den ene eller annen part. En takst er basert på dokumenterte kriterier, ofte en befaring og faglig kunnskap. Det å jobb med taksering, gir en utfordrende arbeidsdag, det er ingen dager som er like.

Takserings historie

26. mars 1957, møttes 25 takstmenn i et lokale i Oslo. Da møtet var over var Norges Takseringsforbund stiftet.

Det var ikke mange som jobbet med taksering på heltid den gangen. Kun ett 50-tall. Alle som drev med taksering på den tiden kjente hverandre, og det var ingen konkurranse. I dag er det nesten 1300 takstmenn på landsbasis i NTF.

Takstmennene på den tiden, og nå hadde lang erfaring fra bygningsbransjen. Men det fantes ingen lærebøker, ingen standarder, ingen regler som sikret at en takst var ”riktig”. I dag er taksering blitt en utdannelse, med jevnlige oppdateringer og gode rutiner. Vi holder transisjonen vedlike, og har som i tidenes moring god og bred erfaring i taksering.

Vis dere ser på listen under, eller på venstre side, kan dere se alle de takseringsoppdrag vi i Takst og Miljø AS utfører. 

Article Count:
17
Miljøprosjektering

Miljøkonsulenten bidra med konkrete forslag til bedring av inne- og ute miljø med minimal effekt på miljøet og påvirkning av bruksområdet.

 

Det er viktig at miljøarbeidet er godt forankret i bedriften HMS rutiner. Takst og miljø bistår rettledning både for reduksjon energi/ miljø effekten på eksisterende bygg, og ved nybygg.  Takst og Miljø er en miljøkonsulent bedrift som kan bistå dere til å bli miljøfyrtårn sertifisert.

 

Article Count:
2
Energimerking

Energimerking skal øke bevisstheten om energibruk og løsninger som kan gjøre boligen eller bygningen mer energieffektiv.

Energimerkingen skal gi brukeren en forståelse av hvilke driftsutgifter og miljøpåvirkinger bygget har.

Når energimerkingen er gjennomført, får du en energiattest. Den skal legges frem når du selger eller leier ut boligen din. Energimerking som gjelder yrkesbygg over 1000 kvadratmeter, skal til enhver tid henge synlig på egnet sted i bygget.

""Husk, boliger med god energimerking er fortsatt rimelige.
Det varer ikke evig""

Energikarakteren

Går fra A (best) til G (svakest). Karakteren gir en samlet vurdering av bygningens energibehov, det vil si antall kilowatt-timer som bygningen eller boligen trenger per kvadratmeter for normal bruk. Energikarakteren er basert på en beregning av levert energi, uavhengig av faktisk målt energibruk.

Oppvarmingskarakteren

Gir informasjon om energibehovet til oppvarming av rom og tappevann kan dekkes av andre energikilder enn strøm og olje. Oppvarmingskarakteren sier ingenting om hvor mye energi bygningen eller boligen bruker, kun i hvilken form denne energien leveres.

Profesjonell energimerking gir riktig verdi på boligen.

Article Count:
2
Bygningskontroll og uavhengig kontroll

Uavhengig kontroll – gir økt fokus på kvalitet. Vi utfører uavhengig kontroll på våtrom og uavhengig kontroll tetthetsmåling. Vi har nå også fått byggningssakyding. Prøv dette, og vær sikker på dine byggerier. 

Ved å sikre riktige, miljøvennlige kvaliteter i byggeriet kan vi redusere miljøbelastningene og bedre livskvaliteten også for kommende generasjoner.

En bevisst prioritering av kvalitet og fleksible løsninger fra byggeiers side bidrar også til at  livløpskostnadene kan reduseres betraktelig, bruk oss til FDV og forvaltingsplan for dere bygård.

 Godkjenning 1024x518

Article Count:
11
Takst utlandet

Takst på eiendom i utlandet bygningskontrol i utlandet

Vi kan ikke gi deg 100% fornøyd garanti i forhold til kjøpet, men vi kan forsikre deg om at objektet du har kjøpt svarer til de forventninger du har satt deg.

Ta kontakt for befaring!

Article Count:
3

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV