Tekst

Vi ser at dette gir en bedre oversikt over skader og feil ved tak og fasader. Dette overblikket, har ikke før vært utnyttet.

Få oversikt over bygårder eller huset deres.

 

Takst og Miljø dokumenter med bilder og film, i tillegg til fagkunnskap og rapporter gir dette gode resultater.

Inspeksjon med Drone på eldre bygårder i Oslo.

 

 

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app