Tekst

Trykktesting

 

Som ett ledd i uavhengig kontrollenTilbyr vi nå trykktesting av bolighus og større næringsbygg.

 

Det er ikke ett krav til at kontroll foretaket utfører en tykktest, men det kan være hensiktsmessig å få det utført.

Vis dere ikke har utstyr til å trykkteste, gjør vi dette som ett ledd i vår uavhengige kontroll.

Ved feilmåling, eller målinger som ikke er tilfredsstiller tekniskforskrift, kan vi feil søke med termografering eller røykampuller.I følge den nye TEK skal lekkasjetallet ikke overstige 2,5 for hus eller 1,5 for leiligheter (luftutskiftninger pr. time).

 

Spør oss gjerne om råd rund deres bygg, ta oss med på prosjekteringen.

 

 

 
 

 

Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -

Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo

Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app