Tekst

Reklamasjonstakst

Vi utfører reklamasjonstakst på din bolig.

Hvis du oppdager at det foreligger en mangel, skade eller dårlig handverk, må du reklamere så raskt som mulig. Reklamerer du for sent, kan du i verste fall miste retten til å gjøre kravet ditt gjeldende. Reklamasjonstaksten utføres som en uavhenging rapport. Den absolutte reklamasjonsfristen er fem år. Fristen begynner å løpe når arbeidet er avsluttet, eller fra den dagen du tar over din bolig.

Å reklamere betyr å varsle håndverkeren eller selger av boligen at det foreligger en mangel. Du bør reklamere skriftlig for å dokumentere at reklamasjon er skjedd innen de nevnte fristene. E-post er godt nok! 

TAKST OG MILJØ kan utføre arbeidet og produsere dokumentasjon på bakgrunn av befaring og omfang.

I våre reklamasjonstakster  dokumentere vi arbeidet vårt med;

  • Bilder.
  • Digital film. 
  • Tegninger.  
  • Takstdokument.
  • Rapportskriving.

 

Når du har en systematisk gjennomgang av det arbeidet som er utført eller i de fleste tilfeller, manglende arbeid og skader. Først da har du en god sak. Det er viktig at du har en korrekt og en fullstendig oversikt over situasjonen, før du går videre med saken.

 

Klage på handverk klikk her, Klage på eiendom klikk her eller ta kontakt med en av oss.

 

Rapportskriving og reklamasjonstakst fra Takst og miljø er så gode at de brukes som rettsdokumenter

 

Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app