Tekst

 Hyttetakst

boliger - hus - leilighet - hytte - eiendom - tomter - utlandet

 

Vi i Takst og Miljø, er sesong spesialister på hyttetakst på fjellet. Vi har bred erfaring på hytte og leilighetstakster på fjellet. Vi følger de forskjellig markedene og trendene. Vi ser på kvalitet og etterspørsel som hovedpunkter i hyttetakseringen. 

En verditakst av din fritidseiendom vil gi en vurdering av markedsverdien på eiendommen den dagen befaringen ble gjennomført.

Momenter som tas i betraktning er blant annet størrelse, standard, beliggenhet, markedet og hvor godt vedlikeholdt bolig er. Hyttetaksten og verdisettingen fastsettes av takstmann, og er den prisen selger normalt kan forvente i markedet på takseringstidspunktet.

 

 

 

Hyttetaksten er basert på visuell befaring uten inngrep i byggverket, eventuelt supplert med enkle målinger. Taksten benyttes som oftest som grunnlag for lånetakst.

Takstrapporten skal inneholde beskrivelse av oppdraget, opplysninger om selve eiendommen, opplysninger om bebyggelsen, areal og anvendelser, teknisk verdiberegning samt låne- og markedsverdi og beskrivelse av standard.

"Våre priser er inkl kjøring, mva og planskisse"

Hyttetaksten kan brukes til: 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
Trysil - Norefjeld - Hemsesal - Hafjell - Kvitfjell

 

 

 

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app