Tekst

– Saker i etterkant av boligkjøp, der kjøper mener det er gitt uriktige opplysninger, er ganske vanlig. Det som kjennetegner sakene der kjøper vinner frem, er at det lar seg dokumentere at opplysninger gitt ved salget, ikke stemmer. Slik var det i denne saken, sier advokat Dag Are Børresen, informasjonssjef i Help forsikring, selskapet som representerte kjøperne i konflikten med selgeren.

 

Tak med fag mann på visning og overtagelse - Klikk her --> 
http://www.takstogmiljo.no/overtakelsesforretning-overtagelse-befaring-gjennomgang-av-ny-bolig-leielighet-hus.html

 

«Kjenner du til om det er utført arbeid på bad/våtrom de siste 10 år?» var spørsmålet i egenerklæringsskjemaet. Selgeren krysset av på «Ja – kun av faglærte».

feil på bad

 

Det skulle koste henne 172.491,50 kroner: 90 000 kroner måtte tilbakebetales av kjøpesummen og resten i saksomkostninger etter at Sør-Trøndelag tingrett kom til at opplysningen var feil, skriver 

 

Les hele artikkelen her -

 http://www.aftenposten.no/bolig/Et-feil-kryss-pa-et-skjema-kostet-boligselgeren-170000-kroner-9600b.html?spid_rel=2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app