Tekst

Forhåndstakst

 

 

Forhåndstakst utføres iht. NTFs regler, NS3451 og NS 3940.

 

Forhåndstakst er den taksten som benyttets på eiendom som ikke er ferdig eller påbegynt, men som er verdisatt som om den skulle hvert ferdig. Gjenstående arbeid, ferdigattester og/ eller andre forutsetninger blir bemerket i denne forhåndstaksten. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og ikke endelig takstresultat.

 

forhåndstakst 2

Forhåndstak er ofte brukt ved byggelån og utbetalinger på progresjon i byggeprosessen. Der beskriver jeg hvilke verdier som er tillagt eiendommen og belyser hvilken risiko som gjenstår. Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet.
 
De oppførte verdier er en forhåndstakst er ikke ett ferdig resultat.

 

 

 

Forhåndstaksten er basert på fremlagte tegninger og/eller beskrivelser, reguleringsbestemmelser/planer m.m. 

En forhåndtakst er en forhåndsvurdering av en eiendom som ikke er påbegynt eller er under oppføring. Hensikten er å vurdere kostnadsrammen, markedsverdien og potensialet i prosjektet. Taksten baseres på fremlagte tegninger og beskrivelser, reguleringsbestemmelser og plandokumenter Banker og andre finansinstitusjoner krever ofte forhåndstakst for å kunne beregne sikkerhet på utlånsrammen i forbindelse med det aktuelle prosjektet. De oppførte verdier er forhåndsvurderte og intet endelig takstresultat.

 

Er dere i prosessen ved å bygge nytt, eller har en tomt dere vil bygge ut. Da kan dere kontakt oss for en verdisetting av dere prosjekt.

 

Ta kontakt med oss, og bestill reklamasjonstakst.

 

 Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
 Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

 

 

 

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app