Tekst

Byggesakkyndig

Ved å sikre riktige, miljøvennlige kvaliteter i byggeriet kan vi redusere miljøbelastningene og bedre livskvaliteten også for kommende generasjoner.

En bevisst prioritering avkvalitet og fleksible løsninger fra byggeiers side bidrar også til at livløpskostnadene kan reduseres.

Manglende vedlikehold av bygningsmassen kan bli svært kostbare. Generelle vedlikeholdstiltak og fornyelse er eiersansvar.

Viktige punkter:

Tilrettelegge for lave livssykluskostnader.
Få høynet arealeffektivitet. (økt hensyn til biologisk mangfold)
Redusert bruk av helse- og miljøfarlige stoffer.
Redusert byggavfallsmengde.


Det er tilrettelagt for brukermedvirkning i

Ø Planleggingsprosessen

Ø Byggeprosessen

Ø Brukerhåndbok for boligen følger med ved kjøp / leie

Ø Organisasjonsform er egnet for beboergruppe


Det legges til rette for miljøvennlig drifting av fellesarealer og kontinuerlig oppfølgning av bo og bruksenheter.

Det å utvikle og konturskrift se fremover, sikker at bygget til en vær tid er "up to date" og ikke forringer sin verdi. Ved å legge langsiktige planer og investere i fremtidige forskrifter. Ved å ikke bygge på minste krav, men faktisk se fremover vil det bare være en gevinst med.

Det å ha et godt arbeidsdokument som er tilgjengelig for alle parter er vesentlig for at en god kommunikasjon.

Vi har en god løsning for dette. Vår løsning gjør at informasjon, flyter godt mellom;

Bruker

fdv mal 270x120

Driftsteknikker

Prosjektererne


TAKST OG MILJØ ingen jobb for stor, ingen jobb for liten.landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app