Tekst

Bygårder og næring

 

Takst på bygårder og tilstandsvurdering

Takst og Miljø utfører taksering av bygårder.

For å få et riktig bilde av det objektet som skal selges er det viktig med en innholdsrik rapport som belyser de temaer som er vesentlig for både selger og kjøper.

 Vi tar for oss:

  • Areal
  • Tilstand
  • Verdi
  • Utleie priser
  • Kapitalisering

 

Tilstandsvurdering på det som skal takseres vil være med på å i vare ta verdien og kartlegg drifts og administrasjons utgifter for det enkelt objektet. 

Vedlikehold av en bygningen er proporsjonalt med levetiden og det totale kostnadsbilde.

Vi kan sette opp:

·         FDV-U plan (forvalting, drift, vedlikehold og utviklingsplan)

·         Utbedrings plan

·         Kostnadsoverslag

·         Tiltaksliste

·         Prosjektledelse av alle tiltak.

 

 

 

Vi har 20 års erfaring, over 300 bygårder  fra Oslo og Akershus

 
 
 
 
 
Telefon 90524720 - post(at)takstogmiljo.no - www.takstogmiljo.no -
Oscarsgate 81, postboks 2515 Solli, 0202 Oslo
Oslo - Akershus - Vestfold - Buskerud

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann gra

møt oss i sosiale medier her

gpluss facebookyoutube-logo-greylinkedin gray

 

Takst og miljø app