Nå kommer 3 parts kontroll og uavhengig kontroll. Som krav fra 2013

 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av byggesaker, er det nå innført krav om uavhengig kontroll av prosjektering og utførelse. Dette innebærer at kontrollerende foretak skal være en annen juridisk enhet enn det foretaket som utfører arbeid som skal kontrolleres, og må videre ikke ha personlig eller økonomisk tilknytning som kan påvirke kontrollen. 

 

Vi utfører 3. parts -og uavhengig kontroll på utført arbeid.

 

Med teknisk faglig og økonomisk dokumentasjon.

  • 3. Parts -og uavhengig kontroll, er obligatorisk for baderomsbygging og et krav fra plan og bygg fra 01.01.13.  

  • Kontroll av utført arbeid sikrer levert kvalitet. 

 

Vi har kompetansen innen våtrom og boligbygg og kan utføre alle typer byggingskontroller.
Bli trygg på at arbeid som er utført er i henhold til forskrifter og Norsk standard. – TEK -10

 

 

 

ring oss i dag
90524720

 

1460987427 square facebook1460992593 square google plus1460992605 square linkedin1460992639 youtube v2

landskap

Våre Akkrediteringer

NTF medlem takst og miljmiljfyrtrn takst og miljbvn takst og miljbyggforsk sintefDNV takstmann granito logoTRV